การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
--- ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ---


 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและขั้นตอนการชำระเงิน

 

1. ในการสั่งซื้อสินค้า ทางร้านจะให้ลูกค้ามัดจำก่อน 40% ของสินค้าเป็นเงินสด  แล้วส่วนที่เหลือ ลูกค้าสามารถชำระหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 

2. ทุกกรณี ต้องมีการมัดจำ ก็สามารถมาสั่งตัดที่ร้านก่อนได้ ล่วงหน้า 2 วันค่ะ  และเลือกวันติดตั้งที่สะดวกมาติดได้เองตามสะดวก 

3. กรณีติดตั้งที่บ้านลูกค้า นอกสถานที่ ต้องแจ้งรายละเอียดสถานที่ พร้อมแผนที่ที่ชัดเจนและแน่นอน เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางและการติดตั้ง